ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2021-22

1ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2ΤΣΟΥΜΑΝΗΓΕΩΡΓΙΑΑ13ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΓΕΩΡΓΙΑ Α24ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥΧΑΙΔΩ Β1/Υποδιευθύντρια 5ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΒ26ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ1 7ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΙΩΑΝΝΑ Γ28ΒΙΔΟΥΡΑΣΔΗΜΟΣΔ1/ Υποδιευθυντής β΄9ΚΟΥΡΤΕΣΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔ210ΝΕΣΤΟΡΟΥΔΗΕΙΡΗΝΗΕ111ΚΥΡΙΑΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕ212ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΕ313ΜΑΛΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤ114ΜΗΤΡΟΥΜΑΡΙΝΑΣΤ215ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΣΠΑ-ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  16ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥΑΝΝΑΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ17ΤΣΑΠΑΤΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΓΛΙΚΩΝ18ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥΔΡΟΣΟΥΛΑΑΓΛΛΙΚΩΝ19ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΛΕΑΝΑΓΑΛΛΙΚΩΝ20ΤΟΠΑΛΙΔΟΥΜΑΓΔΑΛΙΝΗΓΑΛΛΙΚΩΝ21ΒΕΡΓΟΥΜΑΡΙΑΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ22ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥΕΥΘΥΜΙΑΜΟΥΣΙΚΗΣ23ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ24ΖΙΜΠΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ25ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ26ΓΡΟΥΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ27ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΕΣΠΑ-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ28ΤΖΙΦΑΣΩΤΗΡΙΑΕΣΠΑ-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ29ΚΥΡΜΟΥΚΥΡΙΑΚΗΕΣΠΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ30ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ31ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΕΣΠΑ (ΕΔΥ).

Εκπαιδευτικοί 2020-21

1ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΜΑΡΙΑΑ13ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ Α24ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Β15ΤΣΟΥΜΑΝΗΓΕΩΡΓΙΑΒ26ΒΙΔΟΥΡΑΣΔΗΜΟΣ Γ1 / Υποδιευθυντής β΄7ΚΟΥΡΤΕΣΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ28ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΓΕΩΡΓΙΑ Γ39ΚΕΚΕΛΙΑΔΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ1/ Υποδιευθύντρια α΄10ΜΑΛΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔ311ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΕ112ΜΗΤΡΟΥΜΑΡΙΝΑΕ213ΝΕΣΤΟΡΟΥΔΗΕΙΡΗΝΗΣΤ114ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥΧΑΙΔΩΣΤ215 ΕΣΠΑ-ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  16ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥΑΝΝΑΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ17ΣΑΒΒΙΔΟΥΣΟΦΙΑΑΓΛΛΙΚΩΝ18ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥΔΡΟΣΟΥΛΑΑΓΛΛΙΚΩΝ19ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΛΕΑΝΑΓΑΛΛΙΚΩΝ20ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥΑΡΙΑΔΝΗΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ21ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥΕΥΘΥΜΙΑΜΟΥΣΙΚΗΣ22ΓΕΩΡΓΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ23ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ24ΦΑΝΕΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΕΣΠΑ-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ25ΑΥΓΕΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ26ΣΠΑΝΟΥΜΑΡΚΕΤΑΕΣΠΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ27ΠΑΧΟΥΜΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΕΣΠΑ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ28ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΕΣΠΑ   Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και  Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ).29ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΕΣΠΑ   Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή…

Εκπαιδευτικοί 2013-14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2013-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΝΑ ΦΛΕΣΣΑ Α ΤΑΞΗ Α1 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ Α2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΝΑΡΤΖΗ Β ΤΑΞΗ Β1 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΕΚΕΛΙΑΔΟΥ Β2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΗ Γ ΤΑΞΗ Γ1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ…