ΘΕΜΑ: «Διάθεση εκπομπών της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά τάξη στον δικτυακό τόπο www.edutv.gr»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει την υποστήριξη της εκπαιδευτικήςκοινότητας αξιοποιώντας την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, η οποία αποτελεί ένα από τα πιοδυναμικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Καθημερινά στις 9 π.μ. από τη…

Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) σας καλεί να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα προαγωγής υγείας «Από το Α έως το Ω: μία Ακαδημία για Γονείς», το οποίο πραγματοποιείται για 6η συνεχή…

Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε πως το σχολείο μας έχει εφαρμόσει την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, που αναφέρεται στα στοιχεία που πρέπει να παραχωρούνται στους Συλλόγους Γονέων, ύστερα από σχετικό τους αίτημα.…

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες / 11 Νοεμβρίου 2020

Στην επικαιροποιημένη έκδοση του ΕΟΔΥ  περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες τροποποιήσεις, οι οποίες είτε αποσαφηνίζουν ρητά ορισμένα σημεία είτε αποτελούν προσθήκες στις προβλέψεις βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε με την εφαρμογή των…