Δράση : «Διάλογοι» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Στα πλαίσια του προγράμματος εκπονήθηκαν δύο εργασίες Τοπικής Ιστορίας : 4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης " Το Σχολείο του Προσφυγικού Συνοικισμού". Έρευνα στο 1ο Μαθητολόγιο του Σχολείου (που διασώθηκε) /1944-45 Εργασία…