Βραβείο Αφηγηματικής Πληρότητας

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Το Βραβείο Αφηγηματικής Πληρότητας απέσπασε το Σχολέιο μας στον 1ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΕΔΙΣΥ στον οποίο συμμετείχε το τμήμα  ΣΤ2 με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Ειρήνη Νεστορούδη…