ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ (1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ)

Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο μας θα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS PLUS  για το 2017-18 και 2018-19. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις καινοτόμες δράσεις και καλές πρακτικές που υλοποιούνται στα…